Välkommen

Vi lever i en tid då gamla affärsmodeller och sätt att tänka kastas över ända. Entreprenörer som tidigare bara kunde vända sig till lokala marknader har idag globala marknadsmöjligheter. Samtidigt innebär digitaliseringen att tjänster som tidigare var analoga och bara linjärt skalbara nu skalar exponentiellt.

 

CapSek investerar i de onoterade techbolagen som driver den här utvecklingen när de befinner sig strax före en börsintroduktion eller en tillväxtresa fram till en kapital B-runda. Bolagen som vi investerar i har vi följt under lång tid. Därmed har vi genom vår strukturerade process verifierat entreprenörens förmåga att bygga värde avseende leveransförmåga, kundkvalitet och skalbarhet i affärsmodellen.

 

Vi är en aktiv ägare som arbetar nära portföljbolagens ledningar, men som samtidigt värnar om att bevara det lokala entreprenörskapet och bolagens självständighet. I vår Advisory Board har vi knutit en stark uppsättning av djuplodande expertis och erfarenhet till oss som vässar vårt arbete. Genom att bidra med kapital, inspiration till förändring och till strategiarbetet via styrelsen, fungerar vi som en katalysator för bolagens fortsatta utveckling, expansion och värdetillväxt.

KONTAKT

 

Box 11157,
404 24 Göteborg

Sverige

 

+46 (0) 733 13 00 95