Investerare


Affärsvärlden förändras just nu snabbt. Digitaliseringen av samhället öppnar upp möjligheter för nya aktörer att erbjuda nya lösningar på globala marknader. Den mest dynamiska delen av den här utvecklingen sker i startup-världen där bolag inom områden som mjukvara som tjänst (SaaS), sakernas internet (IoT) och digital underhållning i form av spel kan se en explosionsartad tillväxt. 

CapSek ger dig som investerare en indirekt möjlighet att investera i de bästa av de här bolagen från den framgångsrika startup-investeraren EkapAif:s fonder. Bolagen som är aktuella för CapSek att investera i har alla genomgått en rigorös gallringsprocess där både bolag och entreprenör har synats i sömmarna med avseende på leveransförmåga, kvalitet på kunder och skalbarhet i affärsmodell.  
Investeringarna sker i ett stadie där bolagen är strax före en börsintroduktion eller en tillväxtresa fram till en kapital B-runda. Det är i detta stadie som bolagen skalar upp för global tillväxt och således också det stadie då det kan ske en kraftig värdetillväxt.  

Riskerna i den här typen av investeringar är dock alltid stor. För dig som investerare i CapSek reduceras risken i flera steg: 1) du investerar i en portfölj av bolag, 2) investeringarna sköts av ett erfaret team som har en väl beprövad och rigorös investeringsmetodik, 3) bolagen som är aktuella för investering har följts av CapSeks team under lång tid, och 4) CapSeks aktie är noterad på Aktietorget och därmed likvid på ett sätt som den här typen av investeringar vanligtvis inte är. 

CapSeks mål är att genom lyckosamma investeringar och ett aktivt ägande växa bolagsvärdet till 500 MSEK och nå ett internationellt erkännande som en unicorn-fabrik.

KONTAKT

 

Box 11157,
404 24 Göteborg

Sverige

 

+46 (0) 733 13 00 95