Kallelse till årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (publ)

10-jan-2019

Aktieägare i Northern CapSek Ventures AB kallas till årsstämma fredagen den 8 februari 2019 kl. 11.00-12.00 på IHM, Fabriksgatan 25 i Gårda, Göteborg. Inregistrering sker vid ankomst.

Deltagande och anmälan
Den som önskar deltaga ska vara införd i aktieboken. Ingen anmälan krävs.

Hela kallelsen med förslag till dagordning och beslut samt årsredovisningen för 2018 finns att ladda ner här:

Kallelse till bolagsstämma 2019 Kallelse till bolagsstämma 2019 (588 KB)

Årsredovisning 2018 Årsredovisning 2018 (116 KB)


 

 
Gå tillbaka