VD har ordet


Mitt uppdrag i CapSek är att skapa ett bolag med ett tydligt aktieägarvärde som techinvesterare gärna vill äga. Jag vill dessutom att vi med våra processer internationellt ska uppmärksammas. Jag skulle kunna avsluta detta VD-ord där, för att sedan till 100 procent ägna mig åt att verkställa. Nu är det ju kanske inte så lätt, för det är viktigt att du som investerare i vårt bolag förstår och är nyfiken på de mekanismer som vi ska tygla för att nå målet.


Sedan 2011 har vårt team byggt upp EkapAif. Vi har nu gjort mer än 20 investeringar i elva alternativa investeringsfonder som över 135 investerare har investerat i. När vi började fanns det en uttalad skepsis från kollegor i riskkapitalbranschen kring den gallringsprocess som vi använder för att hitta vinnare. Mina erfarenheter från branschen gjorde mig dock övertygad om att vår metod och process var det enda som skulle fungera för att identifiera bolag med global marknadspotential. Vi brukar säga att vi börjar jobba med bolagen i början av grundserien och idag har minst sex av 20 bolag tagit sig, eller kommer troligtvis att ta sig till, det vi kallar en Stanley Cup-final.


Vi befinner oss mitt i en revolution. När jag startade mitt första bolag på 1980-talet kunde jag via postens adressregister med telefon och post bearbeta marknaden i Göteborg med omnejd. Idag kan entreprenören, när leveransförmågan är säkrad, på superkort tid bearbeta den globala marknaden. Lägg till de skalfördelarna som uppstår när den analoga problemlösningen digitaliseras och du ser att vi befinner oss mitt i en kraftig förändringsprocess där affärsmodeller och förväntade kassaflöden ställs på ända.


Att investera i techbolagen som driver den här utvecklingen och att därmed få ta del av deras resa är få förunnat. Genom CapSek kan du ta del av denna revolution genom en likvid aktie och en rigorös och framgångsrik investeringsprocess. Det reducerar risken och innebär en stabilare nattsömn.


I tider av så stora förändringar som vi nu upplever i vår omvärld är det dags att praktisera citatet från Star Trek ”to boldly go where no man has gone before”. Följ med oss och låt vår resa även bli din.


Peter Wendel
VD, Northern CapSek Ventures AB (publ)

KONTAKT

 

Box 11157,
404 24 Göteborg

Sverige

 

+46 (0) 733 13 00 95